pH-İmpedans monitörizasyonu reflü tanısında etkili bir yöntemdir. Günlük pratikte reflü tanısında genellikle pHmetri ve impedans gibi ileri yöntemler yerine, tanıya destek olarak proton pompası inhibitör tedavisine olumlu cevap kullanılır veya endoskopi yapılır. Bu testler daha çok reflü tanısında şüphe olan olgularda ya da reflü tedavisine yeterli cevap vermeyen olgularda ileri inceleme amacıyla kullanılmaktadır.

pH-İmpedans testinin reflü tedavisine semptomatik cevabın öngörülebilmesinde kullanımı yeni ve ilginç bir fikirdir.

Patel ve ark. bu amaçla başlangıçta off-PPI olarak test edilen  ve daha sonra  3,2±0,2 yıl süreyle tedavisi ve takibi yapılan 94 hastanın verilerini analiz etmişlerdir. Ek olarak başlangıçta tedavi altındayken (on-PPI) test edilen farklı 93 hastanın verilerini de analiz ederek karşılaştırmışlardır.

Hastaları pH-impedans testi ve semptom indeksi (SAP) sonuçlarına göre reflü hastalığı kanıtı açısından 4 farklı reflü fenotipinde (RF) gruplandırmışlardır.

  • Güçlü RF: pH-İmpedans (+), SAP (+);
  • İyi RF: pH-İmpedans (+), SAP (-);
  • Reflü Hipersentivite RF: pH-İmpedans (-), SAP (+);
  • Muğlak RF: pH-İmpedans (-), SAP (-).

Off-PPI grubunda

1680 View

Leave a Comment