Bulantı, kusma diyabetes mellitusa bağlı veya diğer idiyopatik nedenlere bağlı gastroparezi nedeniyle ortaya çıkabilir. Diyabete bağlı olanlarda mide boşalma zamanı daha fazla uzamıştır. İdiyopatik olanlarda ise karın ağrısı daha ön plandadır. Mide boşalmasında gecikme koprus ve antrum kontraktilitesinde azalmaya bağlı propulsif gücün azalmasına ya da pilorda rezistans artışına bağlı olabilir. Nitekim bulantı ve kusma yakınması olan diyabetik hastaların yarısında pilor rezistansında artış gözlenmiştir.

W.J.Snape ve Ark.’nın ocak 2016’da Neurogastroenterology and Motility dergisinde yayınlanan “Evaluation of the pylorus with concurrent intraluminal pressure and EndoFLIP in patients with nausea and vomiting” başlıklı makalesinde bulantısı ve kusması olan hastalardan mide boşalma zamanı normal olanlarla, uzamış olanlar pilorik esneklik ve pilor basınç açısından klasik Endoflip yöntemiyle ve klasik manometrik yöntemle karşılaştırılmış. Endoflip impedans planimetri teknolojisi ile içi boş organlarda kesit alanı ve bunun basınçla ilişkisini değerlendirebilen bir tekonolojidir.

Bu çalışmada Endoflip ile ölçülen pilor esnekliğinin (distensibility) hastaların bir kısmında özellikle de şiddetli gastroparezi saptananlarda belirgin olarak azaldığı gösterilmiştir.  Ayrıca pilor esnekliği ölçününün bazal pilorik basınca göre daha tutarlı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Pilor esnekliğinde azalma mide çıkış rezistansını artırarak gastropareziye ve semptomlara yol açabilir. Hastaların tamamında olmasa da bir kısmında pilor esnekliği ölçümü tedavi seçiminde de yardımcı olabilir. Her ne kadar gastroparezili hastalarda botilinum toksin injeksiyonu vb gibi yöntemlerle yapılan çalışmalar   olumlu sonuçlar vermiş olmasa da ileride bu yöntemle hasta seçininin daha iyi yapılmasının sonuçları değiştirme ihtimali mevcuttur.

Kaynak Makale

Snape WJ1, Lin MS1, Agarwal N1, Shaw RE. Evaluation of the pylorus with concurrent intraluminal pressure and EndoFLIP in patients with nausea and vomiting. Neurogastroenterol Motil. 2016 May;28(5):758-64. doi: 10.1111/nmo.12772. Epub 2016 Jan 27.

Read More